KURS RODO GDAŃSK

by

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r., to temat który wciąż budzi wiele niepokoju wśród przedsiębiorców. Doniesienia prasowe o milionowych karach , nowe obowiązki i wyzwania techniczne związane z całkowita zmiana podejścia do ochrony danych osobowych – wszystko to sprawia, że osobom nie posiadającym odpowiedniej wiedzy na temat RODO łatwo popaść w panikę.

Oczywiście kwestią niezwykle istotną jest aby właściwie zrozumieć założenia RODO. Brak wiedzy o tym jak przetwarzać dane kadrowe zgodnie z aktualnymi wymogami , jak prawidłowo przygotować klauzulę informacyjną czy też jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO, może rzeczywiście narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe kary finansowe.

Części osób z jednej strony brakuje odpowiedniej wiedzy na temat RODO, a z drugiej zdają sobie doskonale sprawę z potrzeby właściwego wdrożenia RODO do struktur swojej organizacji. Powoduje to, że na rynku wzrasta zapotrzebowanie na kompleksowe kursy RODO przygotowujące do samodzielnego wdrożenia RODO w firmie.

W przypadku tego typu kursów RODO bardzo ważna jest wysoka jakość przekazywanej przez trenerów wiedzy teoretycznej oraz poparcie jej właściwymi ćwiczeniami, tak aby zastosowanie jej później w praktyce nie przyniosło uczestnikom kurs RODO zbytnich trudności. Większość pracowników uczestniczących w kursach RODO oczekuje przekazania przede wszystkim praktycznej wiedzy, którą może wykorzystać bezpośrednio na stanowisku pracy.

Organizowany przez nas maksymalnie praktyczny, czterodniowy kurs RODO w Gdańsku przygotowuje do pełnienia funkcji IOD, a także do samodzielnego wdrażania i stosowania unijnego rozporządzenia RODO. Stanowi też znakomite uzupełnienie kompetencji już powołanych IOD. Kurs RODO w Gdańsku prowadzony jest w formie wykładowo – ćwiczeniowej, której zakładanym efektem jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności wykonywania czynności wdrażania i bieżącego stosowania RODO. Podczas dwóch z czterech dni kursu RODO w Gdańsku pracujemy na komputerach oraz na autorskich wzorach dokumentacji, w szczególności: wzorze analizy ryzyka i matrycy ryzyk, wzorze DPIA, wzorze rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania.

Kurs RODO w Gdańsku jest odpowiedni dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Kurs RODO w Gdańsku jest również odpowiedni dla wszystkich osób, które poszukują zaawansowanych umiejętności wdrażania i stosowania RODO.

Z ofertą kompleksowych, 4 dniowych, kursów RODO w Gdańsku można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-gdansk/kurs-rodo-gdansk/

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.