Domowa elektrownia słoneczna drogą do oszczędności

by

Kryzys klimatyczny to jeden z popularniejszych tematów poruszanych w mediach. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska podkreślają, że należy podjąć natychmiastowe działania, które przyczynią się do ratowania klimatu, a najlepsze wyniki przyniesie zmiana u podstaw, czyli w gospodarstwach domowych. Domowa elektrownia słoneczna to idealne rozwiązanie zarówno dla środowiska jak i dla portfela osób, które zdecydują się na instalację takiego źródła odnawialnej energii. To przyszłość, która powinna stanowić standard każdego domostwa.

Jakie są zalety takiej instalacji?

Instalacja systemu słonecznego powoduje znaczną oszczędność pieniędzy poświęcanych na ogrzewanie. Szacuje się, że nawet stosunkowo mała powierzchnia kolektorów, wynosząca około 6 metrów kwadratowych pozwala na znaczną oszczędność i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Bardziej rozbudowane systemy pozwalają na zaspokojenie ogromnej części zapotrzebowania na ciepłą wodę w sezonie zimowym, a w sezonie letnim pozwalają na uzyskanie pełnej wystarczalności wraz z nawiązką.

Do czego wykorzystywane są domowe elektrownie słoneczne?

Należy pamiętać, że energia słoneczna wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania wody. Tego rodzaju instalacje, a raczej pozyskana dzięki nim energia znajduje doskonałe zastosowanie w centralach grzewczych. Co prawda takie rozwiązanie nie pozwala na ograniczenie się jedynie do baterii słonecznych jako źródła ogrzewania domu, ale stanowi bardzo opłacalną alternatywę dla bazowego systemu grzewczego.

Jak pozyskać prąd z energii słonecznej?

Oprócz wykorzystywania kolektorów do ogrzewania wody i wspomagania systemów grzewczych zastosowaniem domowej elektrowni słonecznej jest również pozyskiwanie energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne pozwalają przekształcić energię słoneczną w prąd, który jest całkowicie darmowy.

Systemy oparte na takich panelach zwykle są przyłączone do tradycyjnej sieci elektrycznej i stanowią ekologiczne wsparcie dla naszego domostwa. Złożoność systemów pozwala na magazynowanie nadmiaru pozyskanej energii i wykorzystywanie jej w czasie, gdy nie jest produkowana na bieżąco, np. w nocy.

Istnieją również systemy, które stawiają na całkowitą niezależność. Takie rozwiązania przeznaczone są dla osób, które chcą wykorzystywać jedynie darmową energię elektryczną pozyskaną z energii słonecznej. To odpowiednie rozwiązanie dla obiektów, które mają utrudniony lub nie mają dostępu do sieci elektrycznej. Taki system wymaga większego nakładu finansowego, chociażby ze względu na wyższy stopień zaawansowania komponentów.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.