AGILE PROJECT MANAGEMENT – JEDNA Z CZOŁOWYCH METODYK ZWINNYCH

by

Agile i Agile PM ®

Często określane zbiorczym mianem „Agile” zwinne metodyki zarządzania projektami, których ogólne zasady wyłożono w manifeście Agile z 2001 roku, cieszą się popularnością w organizacjach z różnych branż na całym świecie – charakterystyczne dla tych podejść elastyczność i otwartość na zmiany znakomicie sprawdzają się w projektach, dla których tradycyjne metodyki są zbyt sztywne i uporządkowane. Jedną z popularnych certyfikowanych metodyk zwinnych, w której można się wyspecjalizować i zaadaptować ją we własnej firmie albo dziale, jest Agile Project Management (Agile PM ®). Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom podstawowych informacji na temat Agile PM ® oraz przedstawienie zasadniczych koncepcji i idei obecnych w tym standardzie.

Trochę o samej metodyce

Agile Project Management ® wywodzi się ze zwinnej metodyki DSDM (Dynamics Systems Development Method) Attern, której właścicielem jest brytyjskie konsorcjum DSDM. Podstawowe założenia tego standardu to nieodzowność występujących w pracy nad projektami zmian. Agile PM ® jako podzbiór tej metodyki będący samodzielnym i certyfikowanym podejściem został wyodrębniony w 2010 roku i jest objęty akredytacją oficjalnej brytyjskiej jednostki rządowej APMG. Mimo, że Agile PM ® postrzega się niekiedy jako część DSDM, zawiera ona pewne dodatkowe i nieobecne w DSDM elementy. Wiedza i koncepcje zawarte w Agile PM ® odnoszą się zarówno do pracy wykonywanej przez kierownika projektu jak i do tej, za którą odpowiada cały zespół. Metodyka wyróżnia osiem pryncypiów, których przestrzeganie jest konieczne dla zapewnienia powodzenia projektowi – są to koncentracja na potrzebie biznesowej, którą mają zaspokoić rezultaty projektu, dostarczanie rozwiązań na czas, współpraca w zespole i z innymi interesariuszami, stawianie na wysoką jakość, przyrostowa budowa od solidnych podstaw, która budzi zaufanie klienta i pozwala mu formułować opinie zwrotne, rozwijanie projektu przez iteracje, efektywna i stała komunikacja oraz demonstrowanie kontroli. Rzut oka na te kluczowe dla Agile PM ® zasady uświadamia o zgodności tej metodyki z ogólnymi założeniami stojącymi u podstaw wszelkiego zarządzania zwinnego. Także tutaj w prowadzeniu projektu liczy się ciągła współpraca z klientem, ramy całości ani końcowy efekt nie są ściśle określone, w trakcie dokonuje się licznych zmian, a niewielkie zespoły posiadają sporą autonomię w swoich działaniach.

Egzaminy certyfikujące i szkolenia

W Agile PM ® obowiązuje certyfikacja – jej pierwszym stopniem jest poziom Foundation, który oznacza znajomość podstawowych założeń, idei i pojęć związanych z tym standardem. Posiadanie certyfikatu Agile PM ® Foundation umożliwia starania o osiągnięcie wyższego poziomu Practitioner. Egzamin z Agile PM ® na poziomie Foundation jest dostępny w języku polskim i składa się z pięćdziesięciu pytań testowych jednokrotnego wyboru – na ich rozwiązanie otrzymuje się czterdzieści minut. Próg zaliczenia to 50% poprawnych odpowiedzi czyli 25 punktów. Gruntownemu przygotowaniu się do takiego egzaminu oraz zdobyciu zasadniczej wiedzy na temat Agile PM ® służą profesjonalne szkolenia. Szkolenia takie znajdują się w edukacyjnej ofercie Altkom Akademii, krajowego lidera na rynku szkoleń IT, sprawdź https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/agile-project-management-foundation-ZP-FAPM-2dni/. Skierowane do kierowników projektów, członków zespołów, sponsorów, członków biur projektowych oraz wszystkich innych pracujących w środowiskach projektowych osób dwudniowe zajęcia prezentują całokształt problematyki związanej z zarządzaniem zwinnym i jego szczególnymi cechami, przybliżają założenia Agile PM ® oraz prezentują w jaki sposób zaimplementować zasady tej metodyki w praktycznej działalności. Pod koniec zajęć następuje egzamin. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Altkom Akademii i do zdobycia cennych kwalifikacji zawodowych z zakresu jednej z najlepszych metodyk zwinnego zarządzania projektami, którą jest Agile PM ®.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.